logo

©2019-2024 TANIMED

Các gói xét nghiệm

Các gói xét nghiệm

Xét nghiệm tổng quát là một phần trong quy trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ hoặc khám chữa bệnh. Xét nghiệm tổng quát có thể giúp phát hiện một số bệnh lý (ở giai đoạn tiền lâm sàng) trước khi các bệnh này biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài. Thông qua xét nghiệm tổng quát, một số bệnh lý có thể được phòng ngừa để không xảy ra, hoặc điều trị ngay từ những giai đoạn rất sớm.

Tuy nhiên, thực tế là không phải tất cả các bệnh lý sẽ được phát hiện khi làm xét nghiệm tổng quát. Và không phải bệnh lý nào được phát hiện sớm bằng xét nghiệm tổng quát đều có thể được điều trị triệt để. Với kết quả xét nghiệm tổng quát, kết hợp với các thông tin sức khỏe từ tiền sử bệnh lý và thăm khám lâm sàng, bác sĩ sẽ giúp bạn xác định các vấn đề sức khỏe hiện tại, hướng điều chỉnh khắc phục hoặc điều trị, và biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe trong tương lai.

GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT TIỂU ĐƯỜNG + GOUT
1-0213-goi-xet-nghiem-tam-soat-tieu-duong-gout.png

GÓI XÉT NGIỆM THIẾU MÁU
2-0280-goi-xet-nghiem-thieu-mau.png

GÓI XÉT NGHIỆM XƯƠNG KHỚP
3-0380-goi-xet-nghiem-xuong-khop.png

GÓI XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT
4-0446-goi-xet-nghiem-sxh.png

GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT
5-0568-goi-xet-nghiem-tong-quat.png

GÓI XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG
6-0896-goi-xet-nghiem-ky-sinh-trung.png

GÓI XÉT NGHIỆM VIÊM GAN
7-1012-goi-xet-nghiem-viem-gan.png

GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ NAM
8-1060-goi-xet-nghiem-tam-soat-ung-thu-nam.png


GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ NỮ
10-1280-goi-xet-nghiem-tam-soat-ung-thu-nu.png

GÓI XÉT NGHIỆM THAI KÌ
9-1181-goi-xet-nghiem-thai-ky.png

GÓI XÉT NGHIỆM HẬU COVID
11-1428-goi-xet-nghiem-hau-covid.png

GÓI XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU NAM
12-4359-goi-xet-nghiem-chuyen-sau-nam.png
13-4359-goi-xet-nghiem-chuyen-sau-nam-2.png

GÓI XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU NỮ
14-4579-goi-xet-nghiem-chuyen-sau-nu.png
15-4579-goi-xet-nghiem-chuyen-sau-nu-2.png
16-4579-goi-xet-nghiem-chuyen-sau-nu-3.png

Visitor