logo

©2019-2024 TANIMED

Quy trình tiêm chủng

Quy trình tiêm chủng

Tại Phòng khám Tiêm chủng TANIMED

Bước 1: Lấy số thứ tự tại khu vực hướng dẫn.

Bước 2: Đăng ký tiêm chủng tại quầy lễ tân.

Bước 3: Khám sàng lọc tại phòng khám theo thứ tự trên màn hình.

Bước 4: Bác sĩ khám, tư vấn và chỉ định vắc xin.

Bước 5: Khách hàng nộp tiền tại quầy thu ngân(đối với khách hàng đã nộp tiền vui lòng bỏ qua bước này).

Bước 6: Tiêm vắc xin tại phòng tiêm theo số thứ tự trên màn hình.

Bước 7: Lưu lại trung tâm 30 phút để theo dõi phản ứng sau tiêm.

Bước 8: Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn khách hàng theo dõi sau tiêm tại nhà.

Visitor