logo

©2019-2024 TANIMED

Dịch vụ tiêm chủng

Dịch vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rem autem
voluptatem obcaecati!

Gói Vaccine cho trẻ em

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid molestias.

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  Emergency Service
 •  General Medical
 •  Cardio Monitoring
 •  Outdoor Checkup
 •  24 Hour Service
Chi tiết...

Gói Vaccine cho người trưởng thành

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid molestias.

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  Emergency Service
 •  General Medical
 •  Cardio Monitoring
 •  Outdoor Checkup
 •  24 Hour Service
Chi tiết...

Gói Vaccine cho phụ nữ mang thai

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid molestias.

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  Emergency Service
 •  General Medical
 •  Cardio Monitoring
 •  Outdoor Checkup
 •  24 Hour Service
Chi tiết...

Tiêm chủng theo yêu cầu

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid molestias.

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  Emergency Service
 •  General Medical
 •  Cardio Monitoring
 •  Outdoor Checkup
 •  24 Hour Service
Chi tiết...

Bảng giá tiêm chủng

Giá các dịch vụ tiêm chủng đang được thực hiện tại Tanimed.
Vui lòng nhấp "XEM BẢNG GIÁ..." để xem giá của tất cả các dịch vụ.

Influvac Tetra

Phòng bệnh cúm
Nước sản xuất: Hà Lan

355,000

VNĐ

Xem bảng giá...

Synflorix 0,5ml

Phòng các bệnh do phế cầu
Nước sản xuất: Bỉ

1,020,000

VNĐ

Xem bảng giá...

Infanrix Hexa 0,5ml

Vắc xin 6 trong 1
Nước sản xuất: Bỉ

1,005,000

VNĐ

Xem bảng giá...

Đặt hẹn Trực tuyến!

TANIMED
Visitor